ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене


Това е един от най-дистанцираните от литературния шум български поети, когото Ани Илков нарича "поет на естетическата носталгия". Автор на стихосбирките "На свечеряване мъжът излиза да се поразходи" (2010) и "Раждане на снега" (2013). "Топло животно и други стихотворения" е третата му книга, номинирана за Националаната награда за поезия "Иван Николов", 2017 г.

Златозар Петров следва свой собствен път, който се опира на класичното, но го интерпретира по съвременен начин. Новата му стихосбирка затвърждава това негово специфично място сред българските автори - място на талантлив поет със свой категоричен глас.

Книгата представя литературният критик Юлиан Жилиев.