ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

Книгата (НЕ)ЗАБРАВЕНИТЕ е създадена от второкурсниците, специалност Книгоиздаване във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Нейните 36 текста се фокусират върху оцеляването на малките читалищни и училищни библиотеки, но представят също няколко регионални и специализирани библиотеки. Сборникът пресъздава срещите на студентите с библиотекари от всички краища на България.


В съдържанието намират място и големи библиотеки в Азия, Холандия и Египет. Включен и разговор с водещ експерт от прочутата Бодлиева библиотека в Оксфорд. Част от материалите навлизат в по-обща проблематика като недостатъчното финансиране и дигитализацията на фондовете. Разкриват се тъжни истории за разпиляването на национализираната Царска библиотека и унищожаването на книги под идеологически диктат, но и обнадеждаващи факти за достъпа на незрящи до библиотечните фондове и опазването на ценно книжовно наследство в читалища и музейни сбирки.