„И пианото пътува“ е един необикновен пърформанс на актрисата Искра Ангелова и Любомир Денев – композитор и пианист-импровизатор

Музика
Фестивали

 

“And the piano sails on…” music spectacle 


Lyubomir Denev (Bulgaria), piano, composition 
Iskra Angelova (Bulgaria), acting, narration

Texts by Bogomil Goudev and Lyubomir Denev The program includes pieces by Lyubomir Denev, such as: Three Preludes, Emoticons, Love’s Labours Lost, as well as improvisations inspired by poems from Bogomil Goudev and Lyubomir Denev and others.

 

“И пианото пътува…” музикален спектакъл

Любомир Денев (България), пиано, композиция
Искра Ангелова (България), актриса, рецитатор
По текстове на Богомил Гудев и Любомир Денев.

Три прелюда, Emoticons, Love’s Labours Lost, 
Композиции вдъхновени от поезията на Богомил Гудев и Любомир Денев.

 

 

В сезона на дъждовете
 
Кристална тишина

Пак заваля… И пак е късно, 
и пак за сън не стига времето, 
и пак решавам сто навъсени неразрешими теореми… 

Пак заваля… И пак е рано, 
и пак угаснаха фенерите,
и пак оставям стари рани 
да се лекуват на доверие…

Пак заваля… И пак е трудно 
да се дели дъждът от сълзите, 
да се държат очите будни, 
да се развързват мокри възлите… 

Богомил Гудев
 
на Чик Къриа 

Откъртих от гръдта на Тишината
Единствен звук, след него - втори
И пак след тишината го запратих,
А ненаситната утроба
В бездънното си лоно го затвори.

Но в тази жадна нощ беззвездна
И друг кристален звън, в небивал порив 
Политна от недрата ми греховни
И оплоди безмълвната й бездна. 

Любомир Денев