ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

„Мирис на вода“ в слово и звук
Даниела Найберг (поезия) и Симеон Венков (пиано)

Слово и музика ще се срещнат, разговорят, ще си попеят и ще приканят публиката да стане част от песента.

Даниела Найберг е етнохореолог, който носи няколко шапки – на артиста, културолога, философа, хореографа и филолога. Всичките ? стават. Вероятно затова я избива на поезия.
Симеон Венков е композитор. Естествено, сънува музика.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––