ArtLive - партньор на литературен клуб "Перото" в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

Журналистът в Радио „Алма Матер“ Йордан Георгиев представя втората си книга „Без маски“, в която събира интервюта с най-младите и интересни театрални творци (режисьори, актьори, драматурзи), оформящи облика на съвременния български театър.