Zhlehtet LIVE @ In The Mood Jazz Club

30,00 лв.

08.08.2024
21:00 ч.
In The Mood - ул. Позитано 52

За събитието:

Zhlehtet е музикален проект, в който лидер е словенският пианист, композитор и продуцент Rok Zalokar. Той се изявява в различни формати, като запазва уникалната комбинация от акустично и електронно звучене, съвременна музика с фолклор. Изхождайки от духовната джаз традиция, той непрекъснато изразява посланието на момента и взаимното разбирателство.

Zhlehtet is a collective led by a Slovenian pianist, composer & producer Rok Zalokar. It appears in different formats, while keeping the unique blend of acoustic and electronic sound, contemporary music with the folklore. Coming out of spiritual jazz tradition, it's continuously expressing the message of the moment and mutual understanding.

Zhlehtet е музикален проект, в който лидер е словенският пианист, композитор и продуцент Rok Zalokar. Той се изявява в различни формати, като запазва уникалната комбинация от акустично и електронно звучене, съвременна музика с фолклор. Изхождайки от духовната джаз традиция, той непрекъснато изразява посланието на момента и взаимното разбирателство.

Това води до поредица от албуми, оценени от критиката - сюрреалистичен студиен колажен албум Toyomi и концертен албум Celica, които излизат през 2020 г., а през 2022 г. излиза Portals Vol. 1, който е обявен от критиците за един от най-добрите в Словения.
Изданието Poletje Loops от 2023 г. включва селекция от записи на живо от различни сцени, вдъхновили музиката, вариращи от джаз клубове до Psy-Trance фестивали, като същевременно следващото издание Podhod се фокусира върху медитативния по форма материал. Общата нишка на концертите и албумите им е насочването на специфичната енергия на вечерта, поради което се установява по-дълбока връзка с публиката и това прави всяко шоу уникално.

"Силата на групата идва от синергията между добре подбраните инструменталисти, които умело създават различни усещания в композициите, уловени на някои места в по-напрегнати аранжиментни възли, а в други - в по-езотеричните, упойващи серотонина мелодии." Списание Младина
_________

Zhlehtet is a collective led by a Slovenian pianist, composer & producer Rok Zalokar. It appears in different formats, while keeping the unique blend of acoustic and electronic sound, contemporary music with the folklore. Coming out of spiritual jazz tradition, it's continuously expressing the message of the moment and mutual understanding.

This resulted in a critically acclaimed series of albums - a surreal studio collage album Toyomi and live album Celica, both released in 2020, and 2022 release Portals Vol. 1, which was named as one of the best in Slovenia by the critics.
The 2023 release Poletje Loops features the selection of live recordings from various stages that inspired the music, ranging from Jazz clubs to Psy-Trance festivals, while the next release Podhod focuses on the long form meditative material. The common thread of their live shows and albums is the channeling specific energy of the evening, therefore establishing a deeper connection with the audience and making each show unique.

"The strength of the band comes from the synergy between the well-matched instrumentalists, who skillfully create different moods in the compositions, captured in some places in more tense arrangement knots, and in others in more esoteric, serotonin-intoxicating melodies." Mladina magazine