Чудни истории - марионетен спектакъл на Теодор Борисов

Фестивали
Театър
Улица

На куклено-театралния фестивал TheatAir в Пловдив, се натъкнахме на Теодор Борисов и неговите Чудни истории. Теодор е от талантливите българи, които живеят в чужбина. Избрал е Италия. Или тя е избрала него. Там е преподавател и учи млади хора на магията на кукловодството. 

Сам е изработил куклите, герои в неговите Чудни истории и ги е научил да живеят в тях!