Родопчански баби ни учат на занаяти

Фестивали
Етно

Как се бие масло? На Творилница 2015 получихме подробни инструкции и демонстрация от автентични родопчански баби, които знаят кога да спрат: "Вземат ли да се льопкат грубките, значи е готово!"