Посетихме "Конюшните на царя" в Пловдив, за да чуем 10 истории от Кутията

Четене

 

 

Част 2!

 

 В част 3 четат Константин Лунгов, Камен Алипиев - Кедъра, Александър Секулов, Димитър Калбуров