ArtLive - партньор на литературен клуб "Перото" в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

С череша се задави косът.
Почаках малко –
пак запя.

Представяне на книгата на живо от Перото в НДК