ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

Владимир Левчев ще отпразнува своя 60-годишен юбилей с представяне на книгите си „Любов на площада“ (избрана поезия, изд. „Жанет 45“) и „Краят на една епоха“ (избрани есета, изд. „Ерго“)