ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

"Кратка книжка, която задълго задържа вниманието ми:

Със свободата си. Да Е и да пише:

не се вплитам

в навалицата.

Да не се интересува как текстовете й ще бъдат четени: стихотворения или реплики в писъмца до… До когото трябва.

До нас. До себе си.

Свободно да заиграва: с местоимения вместо имена, с чувства и надмогвания, със всяка вътрешна ситуация (външните обстоятелства са обикновени, нечии чужди игри. Това, което Е).

Разбиране, несуетност, кураж.

Ми бодливи

думите отвързани,

сянката ми

непревита.

Браво Светла!"
Екатерина Йосифова

* * *
КАКТО НА ЗЕМЯТА, ТАКА И НА НЕБЕТО
$
Ако казана дума

камък по някого хвърля,

написаната

планина ли е

жива,

щом да се опреш

на неяможеш.