ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

Награди за постижения в телевизионната журналистика и критика, на публицистиката на културна тематика и на художествения превод от скандинавски езици, присъждани всяка година от Фондация „Васа Ганчева“,  отново получиха талантливи млади хора, изявили се успешно в тази многостранна творческа област.