ArtLive - партньор на Литературен клуб Перото в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

С участието на:
д-р Марчин Яворски – литературовед от Университета „Адам Мицкевич“, Познан и Вера Деянова – преводач
Водещ на срещата: Силвия Чолева – издател, писател, журналист
Стиховете чете: Ицхак Финци