Озовахме се на Деветашкото плато за да бъдем част от едно магическо преживяване под звездното небе!

Музика
Фестивали