Галаконцерт с оркестъра на Софийската опера и балет

Музика

В своя майсторски клас Райна Кабаиванска работи върху усъвършенстването на вокалната техника и актьорска интерпретация на участниците в избрани от тях произведения. Най-добрите участници се представят в Галаконцерт с оркестъра на Софийската опера и балет. На лауреатите, показали особено високи постижения по време на майсторския клас и Галаконцерта, се присъждат стипендии от фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ за обучение в Италия. Изявени участници в класа ще получат и възможност за участия в спектакли на Софийската опера и балет, концерти на Софийската филхармония и други.

 

---

 

In her Master Class Raina Kabaivanska works on improving the vocal technique and actor’s interpretation of pieces chosen by participants themselves. The most successful graduates perform in a Gala Concert with the orchestra of Sofia Opera and Ballet. The participants with the best achievements during the Master Class and the Gala Concert are awarded scholarships from Raina Kabaivanska Fund at NBU for further training in Italy. Prominent participants in the Master Class are also invited to participate in performances of Sofia Opera and Ballet, concerts with Sofia Philharmonic Orchestra etc.