ArtLive - партньор на литературен клуб "Перото" в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

Светлозар Желев, директор на Националния център за книгата, продължава да ни представя най-интересните и нови книги в затвърдилия се формат Литературен Гид