ArtLive - партньор на литературен клуб "Перото" в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

На 8 март писателките Леа Коен, Миглена Николчина, Здравка Евтимова и Амелия Личева дискутират темата за най-значимите писателки в българската литературна история и съставят своеобразна класация на всички, които четем до днес или сме забравили. Думите на всяка от тях отекват през десетилетията, въпросът важно ли е изучаването на техни произведения в часовете по литература, за да останат в паметта на читателите, е повече от актуален.